به دست آب باید برسد
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

بنویس که با شتاب باید برسد

فورا ببرش ، جواب باید برسد

                                      لبهای رقیه از عطش خشک شده

                                      این نامه به دست آب باید برسد