زنگ حساب
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: دنیا

 

مکن کاری که پا بر سنگت آید              زمین با این فراخی ، تنگت آید

چو فردا نامه خوانان ، نامه خوانند            تو  بینی نامه خود ، ننگت آید