خاک...
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند 

و هر یک می گفت: این زمین از آن من است.


نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند.

حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید!

گفتند : چه می گوید ؟گفت: می گوید هر دو از آن منند !