معلم...
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

نیمکت های چوبی؛

بیشتر از درختان جنگل میوه می دهند؛

اگر ریشه در تلاش معلم داشته باشند...