فقط خدا...
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدا
به عقب بنگرید و خدا رو شکر کنید. 

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید.
 
 
                                                                                              او درهایی را می بندد که هیچکس

قادر به گشودنش نیست 

و درهایی را می گشاید که
 
 
هیچکس قادر به بستنش نیست...