فاصله تا خدا
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدا

شعاع مهربانیت را روز به روز زیاد کن

آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جا دهی

آن وقت تا خدا فاصله ای نیست