خدایا...
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدا

 

 

 

 

                                                                    

  خـــــدایا 

 

میـــوه ی کــــدام درخـتـتــــــ را گــــاز بــــزنم 

 

کـــه از زمیـــن رانــده شـــوم؟