خدا
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: خدا

الهی ...

من نه آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، 

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی ؛

در اگرباز نگردد ، نروم باز به جایی؛ 

پشت دیوار نشینم ، چو گدا برسرراهی؛ 

کس به غیر از تو نخواهم ، چه بخواهی چه نخواهی ؛ 

بازکن در،که جز این خانه مرانیست پناهی...