خسته ام از شاید
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: اللهم العجل لولیک الفرج

خـبـر آمـد خبـری نیـست هنـوز

از غـم دوری دلـدار بـسـوز...

بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد

مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد

اللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج