زمان
ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

صبورانه

درانتظار زمان بمان

هر چیز در زمان خودش رخ می دهد 

باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند