به کدامین هنرت میبالی
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: خدا

ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت

مغرور کرده است؟

ثروت بیکرانت؟

دولت بی پایانت؟

زندگی جاویدت؟

قدرت لایزالت؟

به کدامین هنرت می بالی؟