خدایا شکرت
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: خدا

 خداوندا....


به دل نگیر اگر گاهی

زبانم از شکرت باز می ایستد 


تقصیری ندارد...

قاصر است

کم می آورد در برابر بزرگی ات...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت

در دلم اما همیشه

ذکر خیرت جاریست