پلک
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

خدا

 پلک  را داد

برای بستن چشم در گناه

و ما خرجش کردیم

برای چشمک زدن

بر گناه ....