اینجا زمین است
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

این جا زمیــن است…

بدبخت ها را مستند می کنند

خوشبختی را سریــال

و از جدایی ها فــیلم می سازند…