امید به خدا
ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: خدا

 

اگر قایقت شکست، باشد!

دلت نشکند!

دلی را نشکنی .....

اگر پارویت را آب برد، باشد!

آبرویت را آب نبَرَد!

آبرویی نبری .......

اگر صیدت ازدستت رفت، باشد!

امیدت از دست نرود!

امیدت بخدا باشد .....