پروردگارا
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدا

پروردگارا

پناهم باش تا مظلوم روزگار نباشم

رهایم نکن تا اسیر دست روزگار نگردم

یاورم باش تا محتاج روزگار نباشم

همدمم باش تا که تنهای روزگار نباشم

کنارم بمان تا که بی کس روزگار نباشم

مهربانم بمان تا به دنبال روزگار نامهربان نباشم

عاشقم بمان تا عاشق این روزگار پست و بی حیا نگردم

و خدایم باش تا بنده این روزگار نباشم