روزی
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدا

 

 

     از شخصی پرسیدند : روزگارت چگونه است؟

اندوهگین نگاهی کرد و پاسخ داد: چه بگویم امروز از  زور گرسنگی مجبور شدم

کوزه سفالی که یادگار سیصد ساله ای اجدادم بود بفروشم و نانی تهیه کنم

 

حکیمی در پاسخ مرد گفت : خدا روزیت را سیصد سال پیش کنار گذاشته و اینگونه نا سپاسی میکنی !!