بوسه
ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

دختری داد میزد ، گریه میکرد

میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم

اما اجازه نمیدهند...!

یکی گفت : خواهرش است ، مگر چه اشکالی دارد؟!

بگذارید برادرش را ببوسد....

گفتند شما اصرار نکنید ، نمیشود...

" این شهید سر ندارد "