چاله هرزگی

یادت باشد برای بعضی ها ،

چشم ها گرسنه تر از معده هاست

در خیابانهای بی عفتی جولان ندهید

که چاله هرزگی در انتظار شماست

/ 1 نظر / 20 بازدید
سلیمانی

بی عفتی کمال آراستگی گناه است و کلید ی است برای سقوط در دره بی برگشت نیستی بی هویتی و سراغاز دنیای پوچ گرایی