دنیا

غرض رنجیدن ما بود از دنیا 

که  حاصل شد

مکن ای زندگی عمر مرا دیگر  تباه اینجا

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سپیده

دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای است امروز است که تنها نقدینه ماست آن را عاقلانه هزینه کنیم [گل]

وحید رحمتی

اینم خوب بود .......