خاک...

حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند 

و هر یک می گفت: این زمین از آن من است.


نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند.

حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید!

گفتند : چه می گوید ؟گفت: می گوید هر دو از آن منند !

/ 4 نظر / 10 بازدید
شاپرک

من از چشمان خود آموختم درس محبت را چو هر عضوی به درد آید ، به جایش دیده می گرید! [گل]

یوسف داداشی

[گل]عاااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بوووووووووووووووووووووووووووود.[گل][دست][دست][گل][هورا][هورا][گل]

افشین

ای کاش برای این خاک دلهای زیادی رو نمیشکستیم ای کاش