دنیا ارزشِ فریاد زدن ندارد ...

سکوتِ گورستان را ببین؛


دنیا ارزشِ فریاد زدن ندارد ...

/ 30 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساحل علم

هنوز منتظرم وسط این همه روح آواره که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست خواب می دیدی…

ساحل علم

دلم هوای خودم را کرده است ایــن روزهـــا بیشــتر از هــر زمــانی دوسـت دارم خــودم باشــم !! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم و نه هـــراس از دســت دادن را ..

ساحل علم

خدایا مرا چه طعمی آفریدی که همه از من زود سیر میشوند . من خودم هم از خودم سیر شده ام

ساحل علم

در خود نگاه میکنم تا ببینم که خطا کجاست بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم انجا که خالی از خداست ، خطاست

ساحل علم

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟ یا تو ، مرا می خوانی ….؟ فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد... کاش

ساحل علم

ای خدایا که نگاهت عشق به ماست به تو می اندیشم چند وقتیست که همه روز و شبان به تو می اندیشم به تو ای رب کریمم ،به همان عشق در سیر نماز به همان عشق صمیمی ، به همان مهر تو می اندیشم

ساحل علم

محمد جان ممنونم فراوان من نی ای هستم صدا دارم فقط اتش دل را ندا دادم فقط در گذشته یاد باران داشتم در دلم افسانه ها میکاشتم من نمیخاهم بمانم در هزل نی زه نیزارم فقط افسانگی کار من است

ساحل علم

وقتی میمیری ... ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن ... باور کن راست میگم !

ساحل علم

آه مولا مرا مدد برسان زیر صفرم مرا به صد برسان [وحشتناک]

دانشجو ارشد

صبر کن سهراب! آري… تو راست مي گويي آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمين،مالِ من است! اما سهراب تو قضاوت کن، بر دل سنگ زمين جاي من است؟! من نمي دانم که چرا اين مردم، دانه هاي دلشان پيدا نيست… صبر کن سهراب! قايقت جا دارد؟ من هم از همهمه ي داغ زمين بيزارم