اللهم العجل لولیک الفرج

بی اذن تو هرگز عددی صد نشود

بر هر که نظر کنی دگر بد نشود ... 

زهرا تو دعا کن که بیاید مهدی

زیرا تو اگر دعا کنی رد نشود ...


/ 3 نظر / 32 بازدید
حسین

سلام بسیار زیبا و دلنشین - وقت کردید و دوست داشتید یه سر به ما بزنید که خیلی خوشحال میشیم[گل]

سپید بانو

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . .