خدا

" ببین چه خدایى داریم "

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه اى کوتاه

و صدایی شنیدم که مرا لرزاند !

"صدای لبخند خدا " بود....

واضح تر از صدای نفسهایم
/ 0 نظر / 58 بازدید