پلک

خدا

 پلک  را داد

برای بستن چشم در گناه

و ما خرجش کردیم

برای چشمک زدن

بر گناه ....

/ 1 نظر / 8 بازدید
سپیده

خوب که فکر می کنم … می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار … بیشتر میچسبد … تـــــا … عاشقانه های عشق های تو خالی