چوب خدا...

تو دنیا سه چیز صدا نداره 

مرگ فقیر ، ظلم غنی ، چوب خدا ...!


/ 5 نظر / 73 بازدید
شیما

از طوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادی؛ معنی طوفان همین است...

ساجده

واقعا همینطوره[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

a girl

Bah bah خوسحال میشم به وبلاگ منم سر بزنید

nashenas

واقعا همینه و از آخریش باید ترسید!