روشنایی قلبم

خدایا:

گاهی حجم دنیای درونم از وجودت تهی میشود

آن وقت من میمانم و تنهایی و ترسهایم

درها دیوار میشوند

و امیدهایم یک آرزوی دور از دسترس

پروردگار خوبم:

روزنه قلبم را به رویت باز کن

چون تنها نور وجود توست

که دلم را نگاه می دارد

/ 1 نظر / 38 بازدید
یک فنجان آرامش

دلم کمی خدا می خواهد... کمی سکوت... کمی آخرت... دلم دل بریدن می خواهد... کمی اشک... کمی بهت... کمی آغوش آسمانی... دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست!! و یک خدا!! تا کمی با هم قدم بزنیم.. فقط همین!!