مهدی عباس میخواد

شنیدی میگن امام حسین (ع) در روز عاشورا فرمود:

هل من ناصر ینصرنی

 آرزو میکردی ای  کاش تو هم اون موقع بودی

 با دقت گوش کن داره یه صدایی میاد...

آره

ندای هل من ناصر امام حسینه

پاشو سرباز....

آماده شو...

عاشورا نزدیکه...

آخه مهدی عباس میخواد...

/ 4 نظر / 15 بازدید
علی

مطلبت خیلی عالی بود ولی کاش بتونیم عملی کنیم

علی

خیلی جالب بود کاش توفیق عمل ان را هم داشته باشیم

دانشجو ارشد

محمد دوست دارم باور کن .خواستم از پشت رایانه بگم باور کن