اللهم العجل لولیک الفرج

لحظه های  نبودنتان را با ساعت شنی اندازه گرفتیم...

پس کجایید آقا...

یک صحرا گذشته است..

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
سپیده

وقتی می گوییم : خدا کند که بیایی شاید او می گوید : خدا کند که بخواهید ... اللهم عجل لولیک الفرج [گل]

وحید رحمتی

باران من ! از کلچین امید هایت چتری برایم بفرست تا خیس دلتنگی هایت نباشم ......

یوسف داداشی

[دست]احسنت[دست]