/ 2 نظر / 12 بازدید
انسان

[ناراحت][گریه] کو گوش شنوا[ناراحت]

سپیده

من خدایی دارم که در این نزدیکیست، نه در آن بالاها مهربان .. خوب .. قشنگ ... او مرا می خواند، او مرا می خواهد، او همه درد مرا میداند ...