دست خدا

عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن 

غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود

بنده ای که نیاز به دستگیری داشت . . .


/ 3 نظر / 50 بازدید
نیلوفر

زندگي يعني :بخند هرچند که غمگيني.ببخش هرچند که مسکيني.فراموش کن هرچند که دلگيري.اينگونه بودن زيباست هرچند که آسان نيست

نیلوفر

زندگي يعني :بخند هرچند که غمگيني.ببخش هرچند که مسکيني.فراموش کن هرچند که دلگيري.اينگونه بودن زيباست هرچند که آسان نيست

ميان رشته اي متين

اول سحر ماه رمضون پستهاي شما به دلمون نشست. طاعاتت قبول . برقرار باشي[گل][گل]