رهایم نکن

خدایا

مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند...

عده ای تا مرز منفعت...

عده ای تا مرز مال ...

عده ای تا مرز جان...

عده ای تا مرز  آبرو ...

و همگان تا مرز این جهان....

تنها تویی که تنها می مانی ....

رهایم نکن....

/ 2 نظر / 10 بازدید
khodai

الهیییییییییییییییی امین[گل][گل][گل]