امید به خدا

 

اگر قایقت شکست، باشد!

دلت نشکند!

دلی را نشکنی .....

اگر پارویت را آب برد، باشد!

آبرویت را آب نبَرَد!

آبرویی نبری .......

اگر صیدت ازدستت رفت، باشد!

امیدت از دست نرود!

امیدت بخدا باشد .....
/ 2 نظر / 72 بازدید
سجاد

محمد جان مثل همیشه عالی [گل][گل][گل] امید بنده هم شما هستید

سمیرا

سلام به روزم و منتظر سپاس