خسته ام از شاید

خـبـر آمـد خبـری نیـست هنـوز

از غـم دوری دلـدار بـسـوز...

بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد

مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد

اللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج


/ 2 نظر / 31 بازدید
موسوی

عالی بود با اجازه کپی کردم