اشک

اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی هستند که می افتند

فقط بخاطر اینکه : 

پیدا نمیکنند کسی را

که معنی این کلمات را بفهمند....

/ 3 نظر / 44 بازدید
نارگیله

ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ با ﮐﺴﯽ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﯾﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮﯼ ،ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﻮﺩ و ﺁﺑﺖ ﮐﻨﺪ... ﺁﺭﺍم ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ میداند ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ میکنی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ "ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ..."

میلاد

موافقم [گل][گل]

مريم

خيييييلي قشنگ بود... ولي من مثل مردها مي مونم...جلوي ديگران خيلي سخت گريه ميكنم.. ولي امون از گريه هاي بعداز نماز صبح اما.. بعدش حس ميكنم وزنم به اندازه ي يه پر پرنده شده..از بس سبك ميشم