یا ارحم الراحمین

یا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنی...


وَ رِقَّةَ جِلْدی...


وَ دِقَّةَ عَظْمی...پروردگارا...!

بر ناتوانی جسمم و نازکی پوستم و نرمی استخوانم

رحم کن ...

/ 4 نظر / 89 بازدید
روزگارم

[اضطراب][اضطراب][اضطراب][زودباش][زودباش][نگران][نگران][ناراحت][گریه]