خدا

الهی" بـوی ناب"بهشـت"میدهد همـه ی "نامهای"قشـنگ ِ"تــو"

میگذارمشان روی ِزخمهای "دلم"

گفـته بـودی

"اَلجَّبار" یعنی کسی کـه"جُـبران مــیکند"همـه ی شکستگـیهایِ "دلت" را

گفـــــته بودی

"اَلمُصَـوِّر" یعنی کسی کــه از "نومـیسـازد" همه ی آنچه را"ویـران"شـده اسـت

درون ِ "دلت"

گفــته بـودی"الشّـافـی" یعنی کسی کـــه"شِفا" مـیدهد تمام ِ "زخمهـایِ

عمیق"و"ناعـلاج"را هـوای ِ"دلم" ...

/ 5 نظر / 32 بازدید
سپید بانو

الهی بوی بهشت میدهد همه ی نامهای قشنگ تو.....زیبا بود.خسته نباشی.[پلک]

از دوستان

كاش يك بلاگ باشه كه اسمالله را يكي يكي با تفاسيري كه براشون هست بنويسه... كتابهايي هم در اين زمينه هست.

زهـــــرا

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . . آمــــیــــن[رویا][گل][گل][گل]

زهـــــرا

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . . آمــــیــــن[رویا][گل][گل][گل]

زهـــــرا

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . . آمــــیــــن[رویا][گل][گل][گل]