غیر خدا

شیخ رجبعلی خیاط:

هر سوزنی که برای غیر خدا زدم

در دستم فرو رفت....

/ 5 نظر / 11 بازدید
افسون عشق

س مح مد یو س فی با آبجی ...

شاهد

خوش بحاش با این اعضا و جوارح حواس جمع

علی

هر کاری به خاطر خدا انجام بشه لذت بخش واجر عظیم داره

یوسف داداشی

قرآن کریم می فرماید ((هرکس ذره ای بدی کند نتیجه اش را می بیند وهرکس ذره ای خوبی کند نتیجه اش را می بیند.))