معلم

چشمانت زیباترین درس ایست که خوانده ام

چه معلم خوبیست ، نگاهت...

/ 2 نظر / 14 بازدید
khodai

هزار سخن نگفته در چشمان ادمیست.خدایا خودت یاری کن مظلومان را[گل][گل][گل]

وحید رحمتی

خوووووووب بیییییییییید.....