گل بی خار

 

ای بشر هر جا که هستی، چون گل بی خار باش

با ضعیفان همره و با مستمندان یار باش

این جهان خواهی نخواهی بر همه خواهد گذشت

فکر آن وادی بکن، خوش خلق و خوش رفتار باش
/ 0 نظر / 82 بازدید