چرخ روزگار

 
 
از روزگار پرسیدم 

با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟

گفت : 

 آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین
 
بسیار دارد
/ 0 نظر / 45 بازدید