آرایش

پیامبر اکرم (ص)  نهی کرد زن را از اینکه خود را برای

غیر شوهرش آرایش نماید

اگر چنین کند ، بر خداوند سزاوار است که او را در آتش بسوزاند

/ 2 نظر / 17 بازدید
یوسف داداشی

[وحشتناک][وحشتناک]مانباید حرف این شیطان([شیطان])راگوش کنیم باید حرف این فرشته([فرشته])را گوش دهیم.

یوسف

خدایاتوبه،خیلی بدن اینا خدایاتوبه