سنگ اندازی

در گفتار مشتاق دیدارت هستیم

ولی در اعمال 

سنگ اندازی در ظهورت

کار هر روزمان است

/ 7 نظر / 25 بازدید
آوا

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست ....... زندگی باید کرد گاه با یک دل تنگ گاه با یک گل سرخ

یــــــاســـــــــ

محرم شد از غم نگاهم گرفت به سوزانترین اشک، آهم گرفت شکست در گلو بغض سوزان من و عطر حسین روح و جانم گرفت فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد[گل]

کوثر

سلام وبت قشنگه اگه مطلب خواستم میشه بردارم؟

چشمه

گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم/ گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم/ گفتم که ای امامم از ما چرا نهانی؟/ گفتا به چشم محرم همواره آشکارم..........

اکبر

چوخ گوزل