تمبر صداقت

می گویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند

دوازده هزار نامه دعوت نوشته اند

ولی با بیش از سی هزار نیزه و شمشیر به استقبال رفتند

آقای من ، راز بی نشانی بودنت را اکنون میفهمم،

کاش نامه هایی که تمبر صداقت نداشتند

هیچگاه به نشانی نمی رسیدند....

کاش نامه های دعای فرجمان ، تمبر صداقت داشته باشد تا بی نشان نشوی... 

/ 5 نظر / 12 بازدید
عرفانه

کاش زودتر ظهور کند کسی که این روزها به وجودش خیلی احتیاج است.

انسان

سلام...زیبا بود... کاش نمیرسیدندوقتی تمبر صداقت ندارند[گل]

خواهرانه

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود یک نفر از نامزدش دل برده مثل یک افـسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده ی جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسر بچه که درجای شلوغ بین دعوای پدر مادر خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهر طلاق که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش پیش زنش بر سر او داد زده خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است مثل مردی که قسم خورده خیانت نکند زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است خسته مثل پدری گوشه ی آسایشگاه کـه کسی غیر پرستار سراغش نرود خسته ام بیشتر از پیر زنی تنها که عید باشد نوه اش سمت اتاقش نرود باسلام به برادرارجمند... خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است شـده ام مثل مریضی که پس از قطع امید در پی معجزه ای راهی مشهد شده است...