چرخه زندگی

قبل از تولد ، در دریایی از " آب " بودیم

بعد از تولد، در محیطی پر از "هوا " هستیم

بعد از مردن ، در میان خروارها " خاک " خواهیم خفت

امیدوارم این چرخه را با " آتش " تکمیل نکنیم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید