خدایی هست

دست هایم به آرزوهایم نرسید....

آنها بسیار دورند...

اما درخت سبز صبرم میگوید:

هنوز امیدی است....

دعایی هست....

خدایی هست...

/ 9 نظر / 115 بازدید
سجادمحمدعظیمی

سلام محمدجان منم خدا روشکر می کنم که دوستی مثل شما دارم شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا هنوز آن بالا با توست...[گل]

سجادمحمدعظیمی

دوستی را که چشم انتخاب کند ، ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند ، بی گمان نور چشم خواهد شد

کوله پشتی

دیروز یکی از ارزوهای بزرگم نقش بر آب شد![خنثی] ولی باز خدایا شکرت! میدونم کمکم میکنی. تنها تورو دارم همراهم باش.

اسدی

خیلی عالی بود.

دریا

بار خدایا ... از کوی تو بیرون نرود پای خیالم .. نکند فرق به حالم .. چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی .. نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی . اگرتنهاترین تنهاشوم,بازهم خداهست............. ....................................................................[گل]

دریا

آواز خدا همیشه در گوش و دل است ، کو دل که دهد گوش به آواز خدا [ناراحت] ........................................................[گل]

پسرعمو

چه زیبا خالقی دارم چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواند مرا ، با آنکه میداند گنه کارم....