چراغ

برای خانه ای همسایه ات هم چراغ روشن کن

قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد...


/ 2 نظر / 8 بازدید
سپیده

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنیم شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . .

گلی

کاش می شد همه ی ما زندگی را همانقدر که برای خود می خواهیم برای دیگران هم بخواهیم