خدا


سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند

که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت

به رقــص درآیـی…

قـصـه عـشــق ، انــسـان بـــــودن مـــاست

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست

ســرت را بـالا بــگیر و لبــخنــد بزن

فهمیدن احســاس ،کار هر آدمی نیست/ 4 نظر / 52 بازدید
ساحل علم

می توانی بروی قصه و رویا بشوی / راهی دورترین گوشه دنیا بشوی من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم / من که مرداب شدم، کاش تو دریا بشوی

دانا

وقتی تمام چـــــــــــــاره ها بــــــــی چـــــــاره می شوند از پشت هر پنجره ای به تو نگاه می کنم

نارگیله

فوق العاده بود[تایید]