نهایت آرامش

هیچ وقت نباید به اجبار خندید،

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد،

 

لبخنــد بعد از گریه؛

از رنگین کمان بعد از باران هم زیباترست...

/ 2 نظر / 33 بازدید
دانشجو ارشد

[گل][گل]