# خدا

خدا

الهی" بـوی ناب"بهشـت"میدهد همـه ی "نامهای"قشـنگ ِ"تــو" میگذارمشان روی ِزخمهای "دلم" گفـته بـودی "اَلجَّبار" یعنی کسی کـه"جُـبران مــیکند"همـه ی شکستگـیهایِ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید